'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ 'ਤਿਕੜੀ' ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

0